Preuzeto: Rezultati istraživanja: 65% dece na Balkanu koja nisu puzila obolelo od teške bolesti kičme

Fizioterapeut Ljiljana Katunac koja je 22 godine radila u Klinici[...]