14.05.2020.: DIREKTORIMA DOMOVA ZDRAVLJA, OPŠTIH BOLNICA, SPECIJALNIH BOLNICA, DIREKTORU KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE